inversion
Nov / 23

Amortització del Fons de Comerç

kernel Sin categorizar, Uncategorized @ca 0

Mitjançant l’aprovació de la Llei 22/2015 de 20 de Juliol d’auditoria de comptes s’ha introduït una modificació tant comptable com fiscal pel que fa al tractament del fons de comerç. L’anterior metodologia de “test de deteriorament” vigent des de l’exercici 2008 s’ha vist substituïda per la presumpció, excepte prova en contra, que el fons de comerç té una vida útil de 10 anys, tornant, per tant, a l’escenari d’una amortització comptable del fons de comerç a raó d’un 10% anual. Fiscalment, s’ha establert que l’amortització comptable serà deduïble amb el límit anual màxim de la vintena part, és a dir, aquesta amortització resultarà deduïble amb el límit del 5% anual.

Leave a Comment