icac
Nov / 23

L’ICAC sanciona societats que no dipositen els seus comptes anuals en el Registre Mercantil

kernel Categoria noticia, Sin categorizar 0

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha iniciat una campanya d’obertura d’expedients sancionadors a societats que no han complert amb l’obligació de dipositar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil. Les sancions que s’imposen van des d’un mínim de 1.200 € a un màxim de 60.000 € si bé poden elevar-se a 300.000 € per cada any de retard en el compliment. El criteri per a la graduació de les sancions es basa en un 0,5% del total de l’actiu més el 0,5% de l’import net de la xifra de negocis de l’entitat de l’última declaració a Hisenda, l’original s’ha de presentar a la inspecció realitzada per l’ICAC.

Leave a Comment